vriskopraktiki_logo

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας - Voucher ανέργων 18-29 ετών, έτους 2013.

 

VOUCHER ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 35.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ (έτους 2013)

5/2/2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 8.581 ΝΕΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

(όσοι είχαν κάνει αίτηση ηλεκτρονικά τον Απρίλιο-Μάιο 2013)

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 30/4/2013.

28% ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΚΥΚΛΟ, ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σημ: Οι νέοι εγκεκριμένοι προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση τον Απρίλιο-Μάιο 2013, στον Α' Κύκλο του προγράμματος. Αναμένεται νέος διευρυμένος κύκλος το 2014, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας. Αιτήσεις για προέλεγχο δικαιολογητικών και προυποθέσεων μπορείτε να υποβάλλετε  ΕΔΩ

ΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΜΗΝΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  ΕΔΩ

Στόχος του προγράμματος είναι:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ωφελούμενοι είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα.
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

 • Κατάρτιση έως 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα:

Α)  στο νέο:

 • Να αποκτήσει εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιοτήτες μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
 • Να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα (σύνολο 2300€) ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με400€/μήνα σύνολο 2000€)
 • Να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
 • Να έχει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Β) στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση:

 • Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

0 – 4

Εώς 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

 • Να αξιολογήσουν τους καταρτιζόμενους και να έχουν ως κίνητρο για την πρόσληψη όσων από αυτούς επιθυμούν την πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους με τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής τους. Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Αγροτικά
 • Οικονομικά – Διοίκηση
 • Παιδαγωγικά
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση – Εμπόριο
 • Πολιτισμός – Αθλητισμός – Επικοινωνίες
 • Τεχνικά – Μεταφορές
 • Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική φροντίδα

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση ενώ η μοναδική αυτονόητη δέσμευση είναι να μην απολύσουν προσωπικό (χωρίς να το αντικαταστήσουν)  καθ’όλη τη διάρκεια που απασχολούν άτομο με πρακτική άσκηση. (Δε λογίζεται ως απόλυση η οικειοθελής παραίτηση, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελούσια έξοδος, τα οποία επιτρέπονται χωρίς υποχρέωση αντικατάστασης)

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ, για τις οποίες θα βγει ειδική προκήρυξη.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 163.450.000€ εκ των οποίων το ποσό των 87.473.756€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 71.607.719€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 4.368.525€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

 

 

HELP DESK 210 5444411

HELP DESK
210 5444411

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση ενημέρωση!
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Συνεργαζόμενα Κέντρα
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ